• Ana Sayfa
  • Hakkımızda
  • Teknoloji
  • Koku Bilimi
  • Ürünler
  • Kullanım Alanları
  • Referanslar
  • Haberler

Koku İyileştirme

Kötü kokular, iç mekan hava kalitesi sorunlarının önemli bir kısmını oluşturur. İç mekanda kötü kokuların önlenmesi Brandessence'ın uzmanlık alanlarından biridir ve Brandessence'ın önerdiği teknolojiler bu konunun kökten çözümü için geliştirilmiştir. Brandessence'ın önerdiği Koku İyileştirme çözümlemeleri, bazı alan ve sektörlerde standart hale gelmiştir.

Brandessence'ın koku iyileştirme konusuna yaklaşımı dört adımdan oluşmaktadır – kötü kokunun belirlenmesi , nötralize edicinin formüle edilmesi , nötralize edicilerin çalışma alanına dağıtımı ve havadaki nötralize edici konsantrasyonunun kontrolü .

Kötü kokunun, kaynağının ve bileşenlerinin belirlenmesi her zaman ilk adımı oluşturur. Bu bilgi hali hazırda mevcut olabilir ya da bir yerinde inceleme çalışması ile belirlenebilir. Bazı vakalarda, belirleme çalışması için hava numunesinin analizi gerekebilir.

İkinci aşama, kötü kokunun insan koku alma duyusuna göre nötralize edilmesi ya da toksik bir kaynaktan çıkan kötü kokunun toksik ya da kokulu olmayan bir hale dönüştürülmesidir.* Brandessence, en etkin çözümün formülasyonu için yüksek teknolojili kimyasal yöntemler, kütle spektrometrisi ve diğer analitik cihazlardan faydalanır. Brandessence; sigara dumanı ve katranı, yemek pişirme ve gıdalar, insan vücudu, dışkı-idrar, motorin ve diğer yakıtlar ile diğer birçok iç mekan kötü kokularını yok etme konusunda başarılı deneyimlere sahiptir. Bu kokuları nötralize etmek için geliştirilmiş formüller birçok ticari uygulamada test edilmiştir.

Hava şartlandırma çözüm önerileri işlenecek alanın ve hacmin büyüklüğüne göre değişir. Uygunluk durumuna göre, havalandırma sistemleri üzerinden şartlandırma veya direkt difüzyon yolu tercih edilebilir. 440 m 3 'e kadar hacime sahip olan küçük alanlarda Air-Q 210 gibi bir tek esanslandırma cihazı yeterlidir. Bu cihaz duvara monte edilebilir veya dolap gibi kapalı bir alana gizlenebilir. 3.000 m 3 ' ve daha büyük hacime sahip alanlar için en uygun ve ekonomik çözüm havalandırma sistemlerine montajdır. Çoklu sayıda cihaz kullanmı mümkün olduğundan uygulama yapılacak alanın ve hacimin büyüklüğü ile ilgili teorik bir sınır bulunmamaktadır. Air-Q 1100 Sistemleri havalandırma sisteminin ana besleme bölümüne ya da farklı havalandırma kanallarına monte edilir ve havayı besleme öncesi esanslandırır. Brandessence teknolojisinin avantajlarından birisi, havalandırma sistemlerinde kullanımının tamamen güvenli ve pratik oluşudur. Brandessence'ın nano damlacıkları gaz gibi davranır ve havalandırma sisteminin fan kanatçıkları veya hava kanalları içerisinde herhangi bir kirlilik oluşturmaz, kalıntı bırakmaz.

Konsantrasyon kontrolü , Brandessence'ın hava şartlandırma yaklaşımının temel öğesidir; şartlandırma ajanı havaya genellikle bir ppm 'den (part per million - milyonda bir parçacık) daha düşük miktarda karıştırılır. Alerji eşiklerinin oldukça altındaki bu düşük konsantrasyon değerleri, çok yüksek bir “geniş yüzey alanı/ağırlık” oranına sahip olan nano damlacıklar sayesinde mümkün ve etkin olabilmektedir. Bu “az ama öz” stratejisi, koku uzmanlığı, hedefe yönelik nötralize edici formülasyon kullanımı, uygulama alanında dikkatlice gerçekleştirilen hava mühendisliği analizleri ve hava şartlandırma ajanını zararlı uçucu organik bileşenleri (VOC) kullanmadan nano damlacıklara dönüştüren bilgisayar kontrollü bir cihazın kullanımı sayesinde başarılı olabilmektedir.

* NH 3 (amonyak) ve H 2 S (hidrojen sülfür) gibi kimi koku kaynakları, havada belirli konsantrasyonların üzerinde bulunduklarında insanlar için zararlıdır. Bu toksik bileşikler, koku iyileştirme işleminin bir parçası olarak, kimyasal reaksiyonlarla toksik olmayan ve kokusuz maddelere dönüştürülmelidir. Çoğu koku, kötü koku oluşturmaya başladıkları konsantrasyonlarda toksik değildir ancak nahoş olabilirler ve insan koku alma duyusuna göre nötr hale getirilmelidirler.

Brandessence Aromaterapi Hizmetleri ile ilgili bir vaka çalışmasını okumak için aşağıdaki linki tıklayın.